Voor het goed kunnen plannen en beheren van afspraken hebben we de module NEXUS / AGENDA ontwikkeld. Of de afspraken decentraal vanaf iedere afzonderlijke poli, centraal via een afsprakenbureau of door de patiënt via een patiëntenportaal worden gemaakt maakt niet uit, NEXUS ondersteunt alle keuzes. Overigens behoort een combinatie van deze manieren van afspraken maken ook tot de mogelijkheden.

 

Het afspraken maken kan variëren van enkelvoudig (een simpele controleafspraak) tot zeer complex, het tegelijkertijd boeken van meerdere afspraken in meerdere spreekuren. Voor afspraken incl. aanvragen (eventueel naar deelsystemen) , zoals een aanvraag voor een radiologieonderzoek, is er een integratie met de module NEXUS / ORDERMANAGEMENT.

 

Naast het plannen van afspraken bij zorgverleners kan het afspraken maken ook voor andere zaken ingezet worden, te weten het plannen op kamers (vaak ingezet voor kamers waar functieonderzoeken plaatsvinden) of apparaten (denk aan de Pet-scan). 

Downloads

NEXUS ondersteunt patiëntregistratie waarbij patiënten via SBV-Z worden ingeschreven en de identiteit wordt vastgesteld, waarna de verzekeringsgegevens via VECOZO (COV) worden opgehaald en overgenomen.

 

Voor bescherming van privacy van patiënten wordt gelogd wie, wanneer, welk scherm/patiënt opent zodat patiënten (VIP, collega, etc.) beschermd worden tegen onnodig verspreiden van patiëntinformatie. Hiernaast kunnen alleen patiënten/dossiers geopend worden wanneer dat logischerwijs verwacht kan worden, wanneer een dossier onverwacht geopend wordt door een medewerker moet een reden worden aangegeven.

 

NEXUS ondersteunt ook het inschrijven van patiënten door het scannen van een legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) waarna met het gescande BSN de patiëntregistratie wordt geïnitieerd, hierbij wordt ook de pasfoto digitaal opgehaald van het legitimatiebewijs en in het ZIS/EPD opgeslagen.

Downloads

De correspondentie, uitslagen en verslaglegging van de diverse onderzoeken worden op overzichtelijke wijze in het EPD - evenals andere media vastgelegd - in een BMS (Beeld Management Systeem). Ook kunnen er binnen het dossier (annotatie)- afbeeldingen worden vastgelegd.

Downloads

Meer informatie volgt.

Downloads

De NEXUS / WORKFLOW MANAGER is een nieuw product waarmee het op diverse manieren mogelijk wordt om de interne bedrijfs- en zorgprocessen te digitaliseren en optimaliseren. De basis is het H3-framework met een aantal engines, tools en portlets die door, en met, diverse producten gebruikt (kunnen) worden.

 

BPM Engine

BPM staat voor Business Process Management. Processen worden met een, op standaarden gebaseerde, tool gemodelleerd en daarna geëxporteerd. Deze processen worden daarna in de database geïmporteerd, waarna deze beschikbaar zijn voor gebruik door de standaardapplicaties.

 

reQuest Engine

Naast de BPM Engine is de reQuest Engine ook een integraal onderdeel van de H3-applicatieserver en wordt o.a. al gebruikt door producten als NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES voor het geautomatiseerd versturen van e-mail- en SMS-berichten maar ook de werklijsten in het EVD. In de NEXUS / WORKFLOW MANAGER is het ook mogelijk om vanuit een digitaal formulier taken op een werklijst te zetten via de (optionele) NEXUS / WERKLIJST WEBSERVICE.

 

Dynamische werklijsten

De werklijst in het EPD voor de verpleegkundige is een patiëntspecifieke werklijst die is geoptimaliseerd ter ondersteuning van de werkprocessen en protocollen op een verpleegafdeling. Dynamische werklijsten echter is een generieke portlet en zeer flexibel in te richten doordat deze portlet gebruik maakt van een (eigen) inrichting binnen reQuest.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt