NEXUS / EFORMS is een developmenttool waarmee zorginstellingen zelf aan de slag kunnen. Het biedt de mogelijkheid om zelf beslisbomen, vragentrechters of andere (klantgedreven) aanvragen in het zorgproces te verwerken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zelf factsheets te ontwerpen met noodzakelijke informatie voor een specifieke specialist.

 

NEXUS / EFORMS geeft u dus de flexibiliteit om gegevens vanuit uw ZIS/EPD rechtstreeks op een door u gewenste wijze te verwerken of te presenteren. De naadloze koppeling zorgt ervoor dat u niet geconfronteerd wordt met de extra onderhoudswerkzaamheden die een koppeling naar een 3e partij met zich meebrengt. 

 

Het gebruik van formulieren binnen NEXUS / EFORMS werkt volledig proces- en workflow ondersteunend. U kunt hierbij een koppeling met NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES gebruiken om afspraakverzoeken, aanvragen van herhaalrecepten of adreswijzigingen richting het secretariaat zelf vorm te geven. Tel daarbij op dat het gebruik van factsheets u kan helpen bij de realisatie van procesondersteuning en u ziet dat NEXUS / EFORMS een complete developmentoplossing biedt voor uw instelling. 

 

Uw voordelen:

  • volledige integratie van uw formulieren met uw ZIS/EPD zodat u geen complexe koppelingen met 3e partijen hoeft aan te brengen en te onderhouden;
  • optimaal hergebruiken van gegevens binnen uw digitale status- en dossiervoering;
  • sheets verkorten de voorbereidingstijd van het spreekuur, waardoor u efficiënter gebruik kunt maken van uw tijd. 

 

Downloads

NEXUS / FACTSHEETS toont informatie die voor het verloop van het gehele zorgproces of een enkele processtap relevant is. Het gebruik van een factsheet draagt er aan bij dat zaken niet over het hoofd worden gezien tijdens de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van een processtap. Gegevens worden real-time in NEXUS / FACTSHEETS getoond, doorgaans in informatieblokken, zodat een bondig overzicht ontstaat van de karakteristieken van de patiënt, de behandeling of de te ondernemen acties.

 

Een factsheet dient aan te sluiten bij de kenmerken van de procesfase, processtap in de behandeling of dossiervoering. Daarnaast kunnen de behoefte van gebruikers verschillen. Telkens dient bij de ontwikkeling de afweging gemaakt te worden of de informatie relevant en noodzakelijk is, om op dat moment, in het proces aan die gebruiker getoond te worden. Dit vraagt om een gedegen kennis van processen en beschikbare gegevens.

 

Toepassingen

  • onderzoeksgegevens, labuitslagen, uitslag van de Mini+, actuele medicatie;
  • prestatie-indicatoren per patiënt, wachtduur-informatie, intake of behandeling;
  • actuele diagnostische informatie;
  • signalering overschrijding wacht- of behandelduur, geïndiceerde zorguren, ZZP- informatie;
  • tonen allergieinformatie, reanimatiecode;
  • DBC-productgroep, besteed aantal uren, geïndiceerd aan zorguren;
  • behandelprotocol-informatie, behandeldoelstellingen.

 

Downloads

Met de module NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES kunnen berichten verstuurd worden naar patiënten, zorgverleners, gebruikers of vaste adressen. Deze berichten kunnen met e-mail, SMS of door middel van een 'request' worden verstuurd. NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES is bedoeld voor het terugdringen van no-shows op de poli door het automatisch sturen van een afspraakherinnering naar de patiënt en de relaties van de cliënt.

 

De module is echter niet beperkt tot deze toepassing, instellingen kunnen zelf sjablonen implementeren voor andere toepassingen, zoals het notificeren bij nieuwe labuitslagen, mailings, afspraakherinneringen, uitnodigingen bij patiëntbesprekingen, etc.

Downloads

De NEXUS / WORKFLOW MANAGER is een nieuw product waarmee het op diverse manieren mogelijk wordt om de interne bedrijfs- en zorgprocessen te digitaliseren en optimaliseren. De basis is het H3-framework met een aantal engines, tools en portlets die door, en met, diverse producten gebruikt (kunnen) worden.

 

BPM Engine

BPM staat voor Business Process Management. Processen worden met een, op standaarden gebaseerde, tool gemodelleerd en daarna geëxporteerd. Deze processen worden daarna in de database geïmporteerd, waarna deze beschikbaar zijn voor gebruik door de standaardapplicaties.

 

reQuest Engine

Naast de BPM Engine is de reQuest Engine ook een integraal onderdeel van de H3-applicatieserver en wordt o.a. al gebruikt door producten als NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES voor het geautomatiseerd versturen van e-mail- en SMS-berichten maar ook de werklijsten in het EVD. In de NEXUS / WORKFLOW MANAGER is het ook mogelijk om vanuit een digitaal formulier taken op een werklijst te zetten via de (optionele) NEXUS / WERKLIJST WEBSERVICE.

 

Dynamische werklijsten

De werklijst in het EPD voor de verpleegkundige is een patiëntspecifieke werklijst die is geoptimaliseerd ter ondersteuning van de werkprocessen en protocollen op een verpleegafdeling. Dynamische werklijsten echter is een generieke portlet en zeer flexibel in te richten doordat deze portlet gebruik maakt van een (eigen) inrichting binnen reQuest.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt