Met NEXUS / FACTURERING kunt u medisch specialistische zorg tijdig, correct en volledig declareren. De oplossing van NEXUS voor het registratie-, declaratie, facturatieproces en verplichte bijbehorende aanleveringen, voldoet aan alle landelijke standaarden en zijn ook volgens deze standaarden opgezet (NZa-specificaties, DIS, OHW, LBZ Medisch, LBZ Financieel, Thesaurus, Vektis-specificaties).

 

NEXUS importeert productiegegevens vanuit andere systemen (HL7 DFT) en factureert in verschillende standaarden waaronder standaarden die door derden kunnen worden verwerkt (verzamelfacturen, ZH308-ODV). Verder ondersteunt NEXUS het registreren en factureren voor verschillende bedrijven met eigen prijsafspraken en factuur-templates, deze patiënten kunnen ook in het EPD/ZIS worden ingeschreven.

 

NEXUS ondersteunt ook de registratie en facturatie van onverzekerde zorg/dienstverlening (zowel verrichtingen als DBC’s) aan derden.

Downloads

NEXUS heeft de DBC-systematiek volledig geïntegreerd en ondersteunt het volledige proces van registratie, sluiten, grouperen en declareren. Hierbij worden velden automatisch gevuld (verwijzer, soort verwijzer, zorgvraag o.b.v. leeftijd, favorieten, uitvoerder) en kan ook gekozen worden om vanuit het EPD DBC’s af te leiden o.b.v. de diagnosethesaurus.

 

Zorgactiviteiten worden op de achtergrond afgeleid uit verschillende bronnen (agenda, opname, SEH, OK) en integraal verwerkt, ook uit externe systemen via bulkinvoer of import via gestandaardiseerde HL-7-interfaces (DFT-IN).

 

NEXUS ondersteunt controles voor rechtmatigheid en verantwoording op de volgende manieren:

  • registratie: aan de bron wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met controles en kunnen, door middel van de juiste inrichting van het pakket, veel fouten voorkomen worden;
  • sluiten: sluitmomenten worden automatisch bepaald en kunnen bij veranderingen in de registratie automatisch gecontroleerd en herzien worden;
  • informatie: met behulp van verschillende standaardoverzichten kan productie gecontroleerd worden;
  • controledesktop: geïntegreerde en directe (real-time) weergave van controles en uitkomsten hiervan, direct doorklikken naar hetgeen gecorrigeerd moet worden.

Downloads

Doordat NEXUS nauw contact houdt met alle landelijke stakeholders (NZa, DHD, NVZ, VECOZO, ZN, Vektis, CIBG, etc.), en door reguliere informatieverspreiding naar ziekenhuizen door middel van webinars, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten, kan NEXUS snel en op tijd anticiperen op veranderingen in de regelgeving. 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt