NEXUS / CLIENT ONLINE is een innovatieve SaaS-oplossing die het zorgproces digitaal ondersteunt met als doel de kwaliteit en efficiency van de zorg te verhogen. Meer zelfmanagement voor de cliënt, efficiënter behandelen en een betere informatievoorziening. NEXUS / CLIENT ONLINE bevat geïntegreerde koppelingen tussen e-health-behandelingen, ROM-vragenlijsten en cliëntgerelateerde gegevens uit het NEXUS / EPD.

 

Binnen het cliëntportaal communiceert de cliënt op veilige wijze, met betrokken zorgverleners, mantelzorgers en andere personen in zijn of haar sociaal netwerk. Daarbij kan de cliënt zijn eigen afspraken inzien, behandelplan raadplegen, signaleringsplan aanpassen en voor de continuïteit zijn of haar bereikbaarheidsgegevens wijzigen.

 

Essentieel binnen zelfmanagement is de mogelijkheid om zelfhulpprogramma’s te kunnen bekijken en aanvragen, om zich zo te kunnen oriënteren op behandeling van hun stoornis/aandoening. Informatie kan eenvoudig worden verzameld over diverse aandoeningen en behandelmogelijkheden. Op interactieve wijze kan met zorgverleners in contact worden getreden over vermoedens, waardoor de hulpvraag en anamnese kunnen worden aangescherpt. Met lotgenoten kan informatie worden gedeeld.

 

De integratie met het NEXUS / EPD kan eenvoudig worden uitgebreid door de beschikbare componenten waarmee de organisatie zelf in de lead is.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt