Na het screenen van de patiënt bij opname via SNAQ of MUST zorgt NEXUS / FOODCARE ervoor dat de juiste personen dagelijks genotificeerd worden over de patiënten met een te hoge score. Daarbij worden ook de te ondernemen acties uitgezet. Deze acties zijn vooraf gedefinieerd en verschillen uiteraard per score. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de patiënt extra eiwitrijke voeding toegediend moet krijgen, maar ook dat de situatie zo ernstig is dat ook de diëtist(e) ingeschakeld moet worden.

 

Bij additioneel gebruik van de module NEXUS / WEET & WEET zullen deze gegevens/behaalde punten samen met de scores van de SNAQ en/of de MUST, mede bepalend zijn voor de uit te zetten acties en notificaties.

Downloads

Wanneer u ook de module NEXUS / NUTRICARE heeft kunnen - afhankelijk van de behaalde scores - patiënten automatisch in NEXUS / NUTRICARE geregistreerd worden, wat de diëtist(e) zal helpen bij het verdere behandelplan van de patiënt.

Downloads

De module NEXUS / MEET & WEET geeft u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze (via de tablet, zie NEXUS / MOBILE) de inname van voeding van de patiënt te registreren. NEXUS / MEET & WEET is een protocol dat werkt met een zogenaamd puntensysteem, wat door NEXUS / FOODCARE op automatisch bijgehouden wordt.

 

Het totaal aantal behaalde punten, met daarbij de SNAQ- of MUST-score, bepaalt uiteindelijk de actie en door wie deze die ondernomen moet worden (zie SCREENING /NOTIFICATIE).

Downloads

Via periodieke overzichten levert NEXUS / FOODCARE u ook de cijfers voor de prestatie-indicatoren. Op basis van het aantal opnames worden, per instelling/locatie en/of afdeling, de aantallen/percentages berekend over de ‘matig- of ernstig' als ondervoed geclassificeerde’ patiënten.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt