Met de NEXUS / MOBILE - APP KEUZE VOEDINGSASSISTENT kunt u in het ziekenhuis samen met de patiënt op eenvoudige wijze de keuze voor de maaltijd samenstellen.

 

Deze app loodst u als voedingsassistent(e) over de afdelingen heen om samen met de patiënt de maaltijd te kiezen die bij de patiënt past. De keuze die de patiënt voorgeschoteld krijgt past bij het profiel/dieet van deze patiënt. Ook de allergeneninformatie van elk component is zichtbaar zodat samen met uw kennis van het beschikbare assortiment een juiste keuze voor de maaltijd gemaakt kan worden.

 

Uit ervaring blijkt dat dit concept als zeer gastvrij wordt ervaren door patiënten waarbij vooral de interactie met de voedingsassistent(e) zeer welkom is. Er kan ook extra informatie toegevoegd worden waarmee bij de portionering en uitgifte van de maaltijden rekening kan worden gehouden.

 

De app is op zodanige wijze en ook responsive ontwikkeld dat de voedingsassistent geen fouten kan maken. Bij keuze van componenten worden dan ook direct de componenten van het scherm verwijderd welke niet meer gekozen kunnen worden. De voedingsassistenten ervaren dit als zeer gebruikersvriendelijk en er is daarom ook weinig tot geen opleiding nodig om met deze app te werken.

De NEXUS / MOBILE - APP MEET & WEET is van toegevoegde waarde de module ondervoeding. Met deze app kan op eenvoudige wijze geregistreerd worden wat de patiënt heeft opgegeten van alle maaltijden. Het voordeel van deze wijze van registreren is dat de voedingsassistent(e) geen kennis hoeft te hebben van eiwitten of calorieën omdat registratie plaatsvindt op basis van het percentage dat is opgegeten van het bord (een kwart-, half- of heel bord) Hieraan gekoppeld is een puntensysteem welke dagelijks een totaal aantal punten geeft van wat de patiënt heeft geconsumeerd.

 

Deze totalen worden door de module NEXUS / ONDERVOEDING weer gebruikt om samen met de behaalde SNAQ-score notificaties uit te sturen aan de daarvoor verantwoordelijke medewerkers van het ziekenhuis welke vervolgens eventuele acties uitzetten naar de patiënt.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt