23.04.2018

Treant pakt voortrekkersrol medicatieveiligheid i.s.m. NEXUS en Nictiz

Een veilig en verantwoord medicijngebruik is van levensbelang en daarom bundelen Treant Zorggroep, ontwikkelaar Nexus en Nictiz hun krachten.

Gezamenlijk werken de partijen aan een nieuwe manier van gegevensuitwisseling waarbij zowel patiënt als zorgprofessional een actueel overzicht krijgen van de medicatie die een patiënt gebruikt. Ook veranderingen in doseringen zijn in een oogopslag te zien. Vanmiddag, 20 april, ondertekenden de partijen hiervoor een overeenkomst. De module die Treant met de organisaties ontwikkelt dient als standaard voor alle andere ziekenhuizen in het land.

 

Voortrekkersrol
Samen met Nexus ontwikkelt Treant een testomgeving. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een module die als standaard gaat dienen voor uitwisseling van medicatiegegevens. Ook voor Nexus is het een belangrijke ontwikkeling. Commercieel directeur Eric van Kooten van Nexus: ‘Aandacht voor medicatieveiligheid is van essentieel belang om het aantal onnodige ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatiefouten te verlagen. Met de introductie van de Nexus/Medicatie module in de Nederlandse markt voldoen wij aan de laatste informatiestandaard. Ons streven is dat Treant, maar ook andere zorgaanbieders, deze module in 2019 in gebruik kunnen nemen.’

 

Onvoldoende uitwisseling actuele medicatiegegevens
Mirthe van Dort, programmacoördinator VIPP bij Treant Zorggroep: ‘Medicatieoverzichten zijn vaak niet actueel doordat wijzigingen in doseringen, het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie niet altijd goed en eenduidig geregistreerd worden. Ook ontbreekt informatie over het daadwerkelijke medicijngebruik van een patiënt. Om dit op te lossen gaan we medicatiegegevens registreren en uitwisselbaar maken. Hierdoor wordt goed inzichtelijk wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt.’

 

VIPP
Meer inzicht en betere controle op het medicijngebruik van een patiënt past ook in het zogeheten VIPP-project. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional en heeft als doel om alle Nederlanders via internet toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Dit kunnen lab- of andere onderzoekuitslagen zijn, brieven van de specialist of de medicatiegegevens.

 

Over Nictiz
Nictiz ontwikkelde samen met koepelorganisaties van zorgverleners, Patiëntenfederatie Nederland en ICT-leveranciers de Informatiestandaard Medicatieproces die de eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk maakt.

 

Bron: https://www.treant.nl/over-treant/nieuws/treant-pakt-voortrekkersrol-medicatieveiligheid

Kontakt