03.06.2019

Sessie gegevensuitwisseling groot succes

Medische gegevens moeten veel makkelijker en veiliger digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage krijgen in zijn gegevens. Nexus Nederland en IHE Nederland ondersteunen daarom het “Manifest Samen Vooruit: ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg” dat op 7 maart aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is aangeboden.

Nexus en IHE ondertekenen vandaag (29 mei) in Slot Zeist dit manifest tijdens de landelijke bijeenkomst over interoperabiliteit georganiseerd door Nexus. 

 

Open standaarden

Nexus Nederland en IHE Nederland conformeren zich daarmee aan drie principes uit ‘Samen vooruit’. Ten eerste committeren zij zich aan ICT-systemen die open zijn en volgens vastgestelde open standaarden. Ten tweede werken zij mee en dragen zij bij aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg. Concurrentie vindt plaats op toepassingen en/of diensten op basis van de data, en niet op de toegankelijkheid van die data of de data zelf. Tot slot hoort bij veilige identificatie eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop te staan.

 

Reactie ministerie van VWS

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en het ministerie van VWS juichen toe dat Nexus Nederland en IHE Nederland deze stap nemen:

 

“Data kunnen werken voor gezondheid als we voldoende waarborgen bieden voor vertrouwen bij dokters, patiënten en alle andere betrokkenen. Een van de waarborgen is het niet concurreren op bezit van persoonlijke medische gegevens over mensen. Dat nu ook een belangrijke leverancier van systemen voor dossiervoering en een organisatie die werkt aan profielen voor gegevensuitwisseling in de zorg zich achter dit principe scharen is een grote stap vooruit”, aldus Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid en CIO van het ministerie van VWS.

 

Op 29 mei faciliteerde Nexus de sessie over gegevensuitwisseling. “Interoperabiliteit bereik je immers niet alleen. We vinden belangrijk om naast een landelijk afsprakenkader ook de zorginstellingen zélf in dit proces te betrekken en duidelijkheid te scheppen over de samenhang tussen lopende trajecten en uitwisseltechnieken. Samen met de grote groep aanwezigen, en met dank aan gastsprekers VZVZ, IHE Nederland, MedicalPHIT en Stichting GERRIT, is vandaag een mooie stap gezet” aldus Thijs Dekker van Nexus Nederland.

 

De uitkomst van de bijeenkomst wordt gedeeld met alle betrokkenen ter input voor vervolgstappen.

 

Wil je ook worden meegenomen in de berichtgeving? Stuur dan een bericht naar thijs.dekker@nexus-nederland.nl 

Kontakt