04.10.2018

Programma VIPP GGZ

NEXUS Nederland organiseert op donderdag 1 november een kennismiddag VIPP GGZ voor GGZ-instellingen.

VIPP GGZ is zeer actueel en is bij veel GGZ-organisaties onder de aandacht. Het is een onderwerp dat zowel organisaties als mensen raakt. Welke waarde voegt het toe in het bestaan van onze cliënten? Wat levert het de zorgorganisatie op? Is de GGZ-instelling waar jij werkzaam bent een voorloper of worden de ontwikkelingen op afstand gevolgd? En hoe verhoudt VIPP GGZ zich tot programma’s als MedMij en Registratie aan de Bron?

 

NEXUS Nederland biedt GGZ-instellingen een platform om kennis te delen met andere GGZ-organisaties, de betrokken beleidsmakers en ervaringsdeskundigen.

 

Ben jij werkzaam binnen een GGZ-instelling en is VIPP GGZ ook voor jouw organisatie acuteel, dan nodigen we je van harte uit voor deze kennissessie op donderdag 1 november 2018 van 14.30 uur tot 18.30 uur bij Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.

 

We hebben een interessant programma samengesteld met sprekers die vanuit verschillende perspectieven graag de nieuwste ontwikkelingen en de tot nu toe opgedane ervaringen met jullie delen. Zij zijn vanzelfsprekend ook benieuwd naar jullie ervaringen die jullie in vier ‘kenniscaroussels’ met elkaar kunnen delen.

 

Wij zijn verheugd de sprekers en de onderwerpen aan u voor te stellen:

 

1. Wat heeft de cliënt aan standaarden?

Door: Marcel Heldoorn en een ervaringsdeskundige. Marcel is manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) en strategisch adviseur bij MedMij

 

Om regie te kunnen voeren over je gezondheid moet je in ieder geval kunnen beschikken over je eigen gezondheidsgegevens. Om gezondheidsinformatie veilig uit te wisselen moeten de informatiesystemen van zorgprofessionals (informatiesystemen) en patiënten (persoonlijke gezondheidsomgevingen) voldoen aan bepaalde standaarden. Het programma MedMij werkt daaraan. Waar zit de waarde voor de cliënt? Wat is nog meer nodig? Waar ligt het toekomstperspectief?”

 

2. Stand van zaken VIPP GGZ

Door: William Goossen, beleidsmedewerker informatiebeleid bij GGZ Nederland

 

William Goossen is al jaren werkzaam in de wereld van Zorg & ICT. Hij heeft veel ervaring opgedaan met onderzoek en ontwikkeling binnen nationale en internationale projecten. Zijn kernwerk omvat informatieanalyse, systeemanalyse, consensusvorming, classificaties en terminologiebeoordeling. William Goossen is binnen GGZ Nederland vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen rondom VIPP GGZ. Hij neemt u mee in de laatste ontwikkelingen van het VIPP-programma bij de GGZ-instellingen.

 

3.  VIPP-regeling vereist nieuwe manieren van implementeren!

Door: Gilbert Ausserhofer, managing partner AusserhoferBos en Mirthe van Dort-Hennevelt, programmamanager VIPP, Treant Zorggroep

 

De invoering van de VIPP-regeling en doelen is meer dan aanpassen van systemen en ontsluiten van patiëntgegevens. De veranderingen zijn multidisciplinair en -dimensionaal voor de zorginstelling, zorgverlener, haar patiënten en relaties. Het managen en begeleiden van deze veranderingen vraagt om goede inschattingen en vertaling naar juiste interventies om waarde toe te voegen aan het zorg- en behandelproces. Zelfregie van de patiënt wordt daardoor een bindmiddel voor duurzame klantrelaties. Gilbert en Mirthe zijn actief betrokken bij de veranderimplementatie bij Treant Zorggroep.

 

4. Standaardisatie in de GGZ

Door: Lisanne van der Molen, productmanager care en GGZ bij Nictiz, expertisecentrum e-health, lid redactieraad en klankbordgroep VIPP GGZ

 

Binnen VIPP GGZ is standaardisatie van zorginformatie een belangrijk onderdeel. In dat kader wordt de ontwikkeling van nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) voorbereid. Daarbij wordt nauwkeurig beschreven wat er over een bepaald item van het zorgproces moet worden vastgelegd. Er loopt een traject om vast te stellen welke essentiële informatie voor de GGZ nog moet worden vastgelegd in zibs. Lisanne gaat in op nut en noodzaak van standaardisatie en het traject dat de GGZ loopt om tot standaardisatie - in de vorm van zibs - te komen.

 

5. Plenaire afsluiting | Zelfregie in de Basis-GGZ

Door: Giel Hutschemakers, hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Hoofd Zorgprogramma Basis Zorg en behandelaar GGZ bij Indigo / Pro Persona

 

Versterking van het zelfhelend vermogen van de cliënt - ofwel meer zelfregie – staat centraal in zijn generalistische eerstelijnsbehandelingen. Giel breekt een lans voor een transdiagnostische benadering, waarbij toename van zelfregie er toe leidt dat de cliënt zich steeds minder bewust is van de wijze waarop hij zijn problemen oplost. De paradox van meer zelfregie is niet dat je steeds meer bewust stuurt maar juist dat problemen automatisch worden opgelost. In dat verband zal hij ook de vraag stellen welke gevolgen dat kan hebben voor VIPP GGZ.

 

Locatie

Leerhotel Het Klooster

Daam Fockemalaan 10

3818 KG Amersfoort

 

Datum

Donderdag 1 november 2018

 

Aanvang

Om 14:30 uur start de inloop en ontvangst, waarbij om 14:50 uur de plenaire opening plaatsvindt. Het programma duurt tot 18:30 uur.

 

Wil je als eerste op de hoogte zijn over de invulling van de VIPP GGZ-regeling en met diverse kennispartners direct kunnen sparren over de zaken die jouw organisatie bezighoudt, dan ontvangen we graag je aanmelding.

 

Deelname is gratis.

 

Op dit moment hebben al zo’n 12 GGZ-instellingen laten weten deel te nemen dus meld je snel aan. Het aantal plaatsen is beperkt.

 

Om je aan te melden kan je een eMail sturen naar martin.koch@nexus-nederland.nl

 

Twijfel je of je tot de doelgroep behoort? Schroom dan niet om contact op te nemen met Martin Koch, een van onze organisatoren, dan kijken we samen wat er mogelijk is. Martin is bereikbaar via 06 53 60 11 86.

 

Nooit meer een update missen? Volg NEXUS op LinkedIn  

 

Kontakt