11.12.2018

NEXUS omarmt Informatieberaad Zorg

Naar aanleiding van een besluit van het Informatieberaad Zorg hebben ziekenhuizen een gemeenschappelijke visie en een programma van eisen voor de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen gepresenteerd. Dit programma wordt samen met ICT-leveranciers verder uitgewerkt en vertaald naar concrete afspraken tussen ziekenhuizen en leveranciers die diensten en producten ontwikkelen voor de zorgsector.

Verschillende bestuurders van ziekenhuizen, Chief Medical Information Officers, IT-experts en ICT-leveranciers hebben met elkaar afgesproken om actief samen te werken om de digitale gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen technisch te realiseren. Dit met als doel om de vraag van ziekenhuizen en het aanbod van ICT-leveranciers bij elkaar te brengen.

 

Deze eisen werden eind november door een aantal leveranciers van EPD-systemen omarmd. Een punt in het programma van eisen betreft daarbij 'de open toegang tot gegevens'. In hoeverre dit tot een daadwerkelijke openstelling gaat leiden wordt nog afgewacht. 

 

Softwareleverancier NEXUS laat in ieder geval weten het programma al volledig te ondersteunen. Niet alleen qua gegevensuitwisseling maar in de complete architectuur van de software: “Om zorgaanbieders toegang te geven tot de meest innovatieve oplossingen is een open inrichting noodzakelijk. Wij werken al jaren volgens dit principe omdat hierdoor de ontwikkelprioriteit van de ziekenhuizen centraal staat.

 

Ook t.a.v. de overige twee punten uit het eisenprogramma is NEXUS koploper. Het betreft (naast de open systemen van NEXUS):

  • Aansluiting op regionale XDS-Infrastructuren en
  • Inbouwen van Basisgegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen (BGZ)

 

NEXUS is al IHE-compliant waardoor het technisch mogelijk is om langs diverse IHE-profielen te werken. Hierdoor kan medische informatie worden uitgewisseld tussen zorginstellingen onafhankelijk van softwareleverancier. De aansluiting op regionale XDS-structuren wordt derhalve door NEXUS ondersteund. 

 

Ook t.a.v. het inbouwen van de BGZ scoort NEXUS zeer goed. Mede dankzij het VIPP-traject wordt naast de BGZ ook de overige bouwstenen (ZIB's) geimplementeerd.   

 

 

Kontakt