29.08.2019

St. Anna Zorggroep levert direct uit EPD aan LIR

Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten per 1 januari 2020 beschikken over een koppeling tussen het patiëntendossier en het Landelijk Implantaten Register (LIR).

Bij de St. Anna Zorggroep zijn ze nog een stapje verder gegaan: “De gegevens behorende bij het implantaat zijn namelijk niet alleen relevant voor het LIR, maar zeker ook voor onze zorgverleners. Door de implantatenregistratie vorm te geven vanuit de ZIB ‘medisch hulpmiddel’ kunnen wij de implantaatinformatie gestructureerd tonen in het EPD. Zo voorkomen we dat zorgverleners de informatie twee keer moeten vastleggen. Samen met EPD-leverancier NEXUS Nederland zijn wij op basis van dit uitgangspunt (Registratie aan de bron) een ontwikkeltraject ingegaan met als resultaat dat wij in juni zijn gestart met het registreren van de eerste implantaten”, aldus Astrid van den Hoek, St. Anna Zorggroep.

 

Doordat NEXUS alle ZIB’s in het EPD heeft geïntegreerd kunnen ziekenhuizen rechtstreeks vanuit het EPD aanleveren aan het LIR én LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten).Diezelfde informatie kan ook eenvoudig met de patiënt zélf worden gedeeld via het patiëntenportaal. Mocht er iets aan de hand zijn met het implantaat, dan wordt direct contact opgenomen met de betreffende patiënt.

 

Barcodes

Standaardenorganisatie GS1 Nederland berichtte in juli dat de helft van alle ziekenhuizen is aangesloten op hun datapool. In de ‘GS1 Data Source’ leggen leveranciers (van o.a. implantaten) op een gestandaardiseerde manier productgegevens vast zodat afnemers (ziekenhuizen) daarover kunnen beschikken. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt met behulp van een barcode.

 

St. Anna heeft dit proces nu ook in praktijk geautomatiseerd. Wanneer de implantaten bij het ziekenhuis arriveren wordt de barcode gescand en kan de achterliggende informatie (bekend bij GS1) direct worden vastgelegd in het logistieke systeem van het ziekenhuis. Indien het implantaat vervolgens daadwerkelijk bij de patiënt wordt gebruikt worden de gegevens ook in het elektronisch patiëntendossier geregistreerd via wederom een scanmodule.

 

GMDN-code?

Het aansluiten op de GS1 datapool is relatief eenvoudig, maar helaas ontbreekt in GS1 bij veel implantaten de zogenaamde GMDN-code (wat staat voor het ‘producttype). Dit is een behoorlijk manco want bij het daadwerkelijk gebruik moet die code in kader van LIR-registratie worden omgezet naar een SNOMED CT code. Waar GS1 toeziet op productidentificatie en de traceerbaarheid, zorgt SNOMED namelijk voor een eenduidige medische terminologie, ook voor implantaattypes. Dat een ziekenhuis is aangesloten op GS1 is een voorwaarde maar dus niet afdoende wanneer noodzakelijke informatie in GS1 ontbreekt.

 

In het landelijk LIR-overleg bleek dat vele ziekenhuizen tegen dit probleem aanlopen en hier vervolgactie op moeten nemen. St. Anna Zorggroep heeft daarop veel moeite gedaan om de ontbrekende GMDN-codes alsnog te achterhalen bij de implantaatleveranciers teneinde aan de LIR-registratie te kunnen voldoen. “Niet het implementeren van de nieuwe registratiesoftware, maar het achterhalen van de juiste artikelinformatie inclusief GMDN, vormde de grootste uitdaging! Houd hier rekening mee in de planning”, luidt het advies van Astrid.  

 

Handhaving per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2019 geldt de wettelijke verplichting tot het registreren van (bepaalde) implantaten in het LIR. Het LIR heeft echter een ingroeiperiode van een jaar. Tot 1 januari 2020 zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet handhaven. Ziekenhuizen hoeven derhalve pas aan te leveren aan het LIR zodra dit rechtstreeks mogelijk is vanuit het EPD. Er zijn dus geen dubbele registratielasten én er is voorlopig geen handhaving door de IGJ. VWS heeft dit expliciet bevestigd. De ziekenhuizen moeten echter wel aantoonbaar per 1 januari 2019 een opdracht aan hun EPD-leveranciers hebben gegeven voor de implementatie van de noodzakelijke zorginformatiebouwstenen én implementatieplannen kunnen laten zien. Voor de ziekenhuizen die het dan nog niet per 1 januari 2020 op orde hebben, is er de webportal als vangnet. Dit zou tijdelijk een dubbele registratielast betekenen.

 

 

Kontakt