02.04.2020

NEXUS roept op tot landelijk zorgleveranciersoverleg

ZorgICT-leveranciers nemen massaal hun verantwoordelijkheid en bieden kosteloos de mooiste innovaties aan. Van onderlinge afstemming is op dit moment helaas nog weinig sprake aldus epd-leverancier NEXUS. ‘Hierdoor laten we kansen liggen om initiatieven op landelijke schaal versnelt toegankelijk te maken.’

Tegenover succesvoorbeelden als de OLVG-corona app dat begon als lokale co-creatie en inmiddels door heel Nederland wordt aangeboden, staan bekritiseerde top-down introducties zoals de verplichte bedplanningssoftware.

 

‘Waar regie en snelheid wordt gevraagd vind je weerstand, en juist voor polderen is nu geen tijd.’ Om echter op hoofdlijnen de perspectieven en gevolgen van introducties helder te krijgen ziet NEXUS in het drieluik tussen VWS, het zorgveld én leveranciers een belangrijke rol voor OIZ weggelegd. OIZ is de overkoepelend branchevereniging voor leveranciers in de zorg.

 

Structureel Corona-overleg tussen ICT-leveranciers is nodig om landelijke doelen en-bloc in te kleuren. We moeten transparant zijn over mogelijkheden en praktische gevolgen van voorgedragen oplossingen. Als we op voorhand van elkaar niet weten welke implicaties er zijn, blijft het bij een leveranciers gebonden oplossing. En juist dát willen we voorkomen’, aldus Van Kooten, directie NEXUS.

 

Met betrekking tot de verplichte implementatie van 2Twnty4-software binnen ziekenhuizen, geeft Van Kooten aan dat er geen communicatie is geweest met epd-leveranciers. ‘In het weekend zijn we gebeld met het verzoek om ziekenhuizen aan te sluiten, omdat het een verplichting is. We hebben dit zo snel mogelijk gefaciliteerd. Door de open systemen van NEXUS kunnen we eenvoudig koppelen met alle systemen’ (2Twnty4, NICE, zorg-capaciteit.nl).

 

OIZ voorzitter Eddy van de Werken laat weten het initiatief te ondersteunen en haar leden zal berichten over een online vergadering medio april. Onderwerpen voor de agenda mogen worden aangedragen via info@oizorg.nl t.a.v. leveranciersoverleg COVID-19.

 

UPDATE: de online OIZ-bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 15 april van 15:00 tot 17:00 uur

Kontakt