16.04.2018

GGZ Noord-Holland-Noord verlengt contract met NEXUS Nederland

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan jong en oud.

Er is de laatste jaren veel veranderd in de GGZ, zowel financieel als zorginhoudelijk. Zo kwam er de Wet maatschappelijke ondersteuning, verschoof de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten en werd de BasisGGZ geïntroduceerd. De diversiteit in financiering nam daarmee enorm toe. Tegelijk komt de regie over de totale behandeling en begeleiding inclusief de financiering en verantwoording steeds meer bij zorgverleners zelf terecht.

 

Behandelen en begeleiden gebeurt steeds meer bij cliënten thuis en samen met het zorgnetwerk van de cliënt. eHealth en het ontsluiten van het dossier voor cliënten wordt steeds belangrijker.

 

GGZ NHN heeft lange tijd gezocht naar de voor hen complete en betrouwbare invulling van de best-of-breed strategie. Leveranciers werden vanuit een open dialoog uitgedaagd om mee te denken en ook actief te handelen. Uiteindelijk is het open karakter van de benodigde applicaties, een constructieve samenwerking tussen alle partijen, de kosten en de risico-afweging van deze verandering voor GGZ NHN essentieel geweest in de keuze voor de combinatie van NEXUS, Code24 en Infomedics, aldus Jos Brinkmann, lid Raad van Bestuur’

 

‘NEXUS ziet het EPD-landschap transformeren naar een ecosysteem dat verschillende vormen van samenwerking gaat faciliteren. Tussen cliënten, zorgverleners en overige betrokkenen. De visie van GGZ NHN sluit goed aan bij de gemaakte keuzes van NEXUS-Nederland. NEXUS EPD staat bekend als open, flexibel en veilig, aldus Shahriar Fazili, Sales Lead GGZ NEXUS Nederland B.V.

 

Eric van Kooten, commercieel directeur NEXUS Nederland B.V.: ‘NEXUS kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met GGZ NHN. De visie en de oplossing van NEXUS, sluiten perfect aan bij wat GGZ Noord-Holland Noord nu en in de toekomst nodig heeft’.

Kontakt