08.04.2020

Covid-19 ondersteuning

In nauw contact met het zorgveld is afgelopen weken ondersteuning geleverd waar we trots op mogen zijn. Ook vooruitkijkend op de gevolgen van het Corona-virus faciliteren we straks in mogelijkheden om de nasleep digitaal te coördineren. Zowel voor ziekenhuizen als GGZ-instellingen.

Er wordt onder andere nu al voorgesorteerd om de patiëntenstroom van ‘het reguliere zorgproces’ via Online-vragenlijsten te beheersen. Speciale dank gaat hierbij uit naar onze partnerinstellingen en Funatic.

 

Terugkijkend op geleverde prestaties zoals

  • de mogelijkheid voor beeldbellen,
  • het NEXUS / COVID-19 dashboard,
  • de directe aansluiting 2twnty4 naast NICE en zorg-capaciteit.nl,
  • de COVID-19 registratietool voor de GGZ

zijn we enorm trots op ons team én de samenwerkingen met de vele partijen uit het zorgnetwerk.

 

NEXUS Nederland participeert in diverse landelijke overlegstructuren zoals gecoördineerd vanuit o.a. VWS, Twiin, OIZ leveranciersvereniging, Taskforce Samenvooruit en de Adviesraad Mobile Health. Dit o.a. ter aandraging van de NEXUS best-practices en ter ondersteuning van initiatieven voor landelijke opschaling. Hierbij zorgen wij altijd voor directe afstemming met onze klanten via online-overlegstructuren.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Schroom dan niet ons te benaderen!

 

Met hartelijke groet,

NEXUS Nederland B.V.

Kontakt