20.07.2020

Coronatest: locatie-onafhankelijk!

In Duitsland levert NEXUS AG een gebruiksklare oplossing om de Corona-test op élke locatie af te nemen! De patiëntgegevens en laboratoriumopdrachten worden daarbij volledig digitaal geregistreerd en uitgewisseld.

SAMPLING: ZO WERKT HET

Ben ik besmet met het coronavirus? Alleen een coronatest kan deze vraag beantwoorden. Als er een goede reden is om te vermoeden dat u besmet bent met het coronavirus, wordt er telefonisch een afspraak gemaakt via de meldkamer of de huisarts. Om in Duitsland de kritieke infrastructuren te beschermen, kunnen er nu naast hun aangewezen testlocaties, ook monsters bij de mensen thuis worden afgenomen!

 

Mobiele teams voor deze zogenaamde 'veldmonsters' zijn uitgerust met de NEXUS / LAURIS-app en een mobiele labelprinter. Nadat de order en patiëntgegevens via de app zijn vastgelegd, wordt de transferbon voor laboratoriumtesten en de monsterbuis gelabeld met barcodes. Alleen dan wordt er vervolgens fysiek een uitstrijkje uit de luchtwegen genomen. Het monster van de patiënt wordt vervolgens naar het laboratorium gestuurd.

 

DIGITALE ORDERINVOER IN HET LABORATORIUM

Het laboratoriumpersoneel registreert daarna de order door de barcodes op de monsterbuizen te scannen. De orderinformatie wordt daarbij direct naar het laboratoriuminformatiesysteem gestuurd. Het monster wordt vervolgens onderzocht met behulp van een moleculair biologische test, de zogenaamde PCR-test. Dit wordt gebruikt om erachter te komen of het virus zich in het monster bevindt of niet. Na vaststelling wordt de patiënt rechtstreeks telefonisch of per sms gecontacteerd.

 

NEXUS Nederland onderzoekt op dit moment de wensen voor de Nederlandse markt voor deze mobiele oplossing.

Kontakt