‘Zorgprogramma’s en zorgpaden voor planning, verslaglegging en verantwoording.’

 

NEXUS / ZORGPADEN ondersteunt de zorgverlener in het kiezen en samenstellen van het zorgpad. Alle afspraken behorende bij het zorgpad van een cliënt kunnen in een keer worden ingepland. Tijdens de behandeling kan een zorgverlener met NEXUS / ZORGPADEN per afspraak direct een inhoudelijk rapport maken en de afspraak financieel verantwoorden. De voortgang van de behandeling is inzichtelijk. Praktisch is het een extra menuoptie in het dossier van de cliënt. Technisch is het een module die volledig geïntegreerd is in het NEXUS / EPD. Het zijn uw zorgpaden en modules die zijn ingericht, door ons of uzelf.

Verwarde personen; ambulant zorg; verschuiven van zorgtaken; alles heeft een direct gevolg voor de zorg en hoe deze vorm moet krijgen voor mensen die in crisis raken. Met de NEXUS / CRISISDESK worden medewerkers SEPH (Spoed Eisende Psychiatrisch Hulp), Crisisdienstmedewerkers en achterwachten ondersteund in de processen rond crisisdienst.

 

 

Snel zorg bieden en verantwoorden

 

 “Eenvoudiger een dossier aanmaken en de zorg verantwoorden kan bijna niet” vertelt een enthousiaste Crisisdienst medewerker:

 

- overzicht van crisismeldingen met urgentie;

- aanmaken cliënt en cliënt-dossier;

- crisis contact registratie en verantwoording;

- verslaglegging;

- versnelde crisis bed plaatsing;

- beddenmonitor;

- vervolgacties adresseren bij zorgverleners.

 

Uw voordelen:

  • cliëntinformatie uit een bron altijd en overal veilig beschikbaar;
  • decursus en rapportages rond de crisis inzichtelijk
  • meer tijd voor cliënten, zorglogistiek gegarandeerd;
  • verlaging administratieve backoffice registratie;
  • goed werkgeverschap;
  • volledige integratie in- en met NEXUS / EPD EXPERT
  • NEXUS /CRISISDESK werkt eenvoudig en intuïtief;

Downloads

'Uw cliëntbesprekingen volledig ondersteund.'

 

U werkt in een outreachend team, bijvoorbeeld FACT-, ACT-, HIC of AZT. Periodiek bespreekt u met uw team alle actuele cliënten. U wilt alle te bespreken cliënten met hun kenmerken in een handig overzicht. Tijdens het overleg bespreekt u een aantal zaken en maakt u afspraken. Achteraf schrijft u een verslag per cliënt en moet de tijd per zorgverlener en cliënt worden geschreven. Met NEXUS / ACTPLANBORD heeft het team hiervoor alles bij de hand, in één overzicht.

 

Tijdens de bespreking toont het actplanbord alle te bespreken cliënten in een handig overzicht, inclusief relevante cliëntkenmerken. Het is zeer eenvoudig om cliënten aan de actuele lijst toe te voegen of te verwijderen. Met één klik komt u in het complete dossier van een cliënt. Tijdens of na de bespreking kunnen vanuit hetzelfde scherm de afgesproken acties worden uitgezet of een verslag gemaakt. Standaard kunt u afspraken doorzetten, een afspraak inplannen, een verslag maken en een afspraak financieel afhandelen.

'Eenvoudig oppakken en verwerken van retourberichten van zorgverzekeraars.'

 

GGZ-instellingen versturen digitale berichten aan zorgverzekeraars voor de declaratie van de gespecialiseerde GGZ, BasisGGZ en de forensische GGZ (SGGZ, BGGZ en FZ). Dit gebeurt bij de meeste zorgaanbieders ten minste maandelijks. Zorgverzekeraars controleren deze en sturen digitaal een bericht retour. Deze retourberichten bevatten fouten in de declaraties. Sommige fouten moeten door de financiële administratie opgelost worden, andere door de behandelafdeling zelf. Het verwerken van fouten op de declaratieberichten verloopt vaak moeizaam en kost veel personele inzet en (doorloop) tijd. Declaraties worden daardoor laat opnieuw geïnd.

 

NEXUS / ZVW RETOURBERICHTEN ondersteunt bij de analyse van retourberichten en zorgt voor eenvoudige en directe distributie aan degenen die de fouten moeten oppakken. Herstel vindt sneller plaats, waardoor u eerder kunt herdeclareren.

SBG, LBZ, ZiZo, DIS en andere organisaties vragen u diverse vormen van informatie aan te leveren. Van behandeleffectgegevens en key performance indicatoren tot volledige datasets. Deze informatie is veelal onderhevig aan verandering, qua inhoud, structuur of definitie. Normaal gesproken moet u daardoor regelmatig aanpassingen doen in uw ZIS/EPD.


Met NEXUS / EDA is dit ongemak verleden tijd. U maakt zelf vanuit het EPD extractiedefinities en mappings aan om gegevensaanleveringen samen te stellen die voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende organisatie. Dit maakt het gemakkelijk afspraken over informatiedeling te maken, deze te onderhouden en uit te voeren. Uitbreidingen op bestaande aanleverdefinities voert u zelf door, waarmee u wijzigingen in de gegevensset zelf beheert. De gegenereerde gegevenssets kunt u ook gebruiken binnen uw eigen datawarehouse of BI-omgeving.


U kunt het genereren van de benodigde gegevenssets automatiseren, waardoor het aantal handmatige handelingen afneemt. De controle op het volledige proces heeft u in eigen handen. Met NEXUS / EDA heeft u meer flexibiliteit en vergroot u uw zelfstandigheid. U anticipeert op informatievragen zonder afhankelijk te zijn van een aanpassing in uw systeem.

 

Uw voordelen:
• lagere IT-kosten voor ontwikkeling en onderhoud van de standaardsoftware;
• eenvoudig en flexibel beheer van nieuwe en bestaande gegevensaanleveringen;
• minder afhankelijk van uw softwareleverancier in het voldoen aan aanleverspecificaties;
• snel inspelen op nieuwe en veranderende informatiebehoefte;
• de module is te integreren binnen uw EPD om aan uw analytische én operationele behoefte te voldoen.

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt