Downloads

Downloads

Behandeleffectmeting neemt een centrale plaats in binnen het totale zorgtraject. Transparantie van de zorgverlening is van groot belang, evenals informatie over de voortgang van behandelingen. Met de NEXUS / ROM kunnen zorgaanbieders
sturing in het behandelplan realiseren, door direct vanuit het EPD-vragenlijsten klaar te zetten en de resultaten automatisch op te nemen en te verwerken in de zorginhoudelijke verslaglegging.

 

Dankzij de volledige frontend- en backend-integratie van uw ROM-applicatie met NEXUS wordt bij het toevoegen van een nieuwe patiënt direct de synchronisatie naar uw ROM-applicatie gerealiseerd. Geïntegreerd in het NEXUS / EPD kunt u een vragenlijst of onderzoeksprofiel kiezen en toewijzen aan de juiste personen (afhankelijk van de mogelijkheden die uw ROM-leverancier biedt). Met de op HL7-standaard gebaseerde koppelingen, behoren ontbrekende patiënt- en zorgverlenergegevens in uw ROM-applicatie tot het verleden.

 

NEXUS Nederland heeft ruim 15 jaar ervaring met HL7-interfaces en complexe desktopintegraties van diverse applicaties. Desktopintegraties zijn gerealiseerd met de ROM-applicaties van het RGOc, NETQ-Healthcare en VitalHealth. HL7-integratie van behandeleffectgegevens is gerealiseerd met de ROM-applicatie van RGOc.

 

Uw voordelen:

  • gestructureerde dossiervoering;
  • meer efficiency en minder administratieve last dankzij standaardkoppelingen;
  • completer aanleveren aan SBG, verbetert uw financiële positie als organisatie;
  • interpretatie van behandeleffecten direct ontsloten én te relateren aan andere medische gegevens. Ondersteunt op eenvoudige wijze het MDO;
  • verhoogde patiëntveiligheid dankzij flexibel instellen van notificaties op extreme waarden.;
  • de zorgverlener kan door adequate signalering beter inspelen op (dreigende) excessen;
  • voor uw cliënten levert het op dat zij op één manier toegang krijgen door de integratie van uw ROM-applicatie in het eHealth-portaal;
  • de klanttevredenheid kan eenvoudig worden gemeten en zal verbeteren doordat u direct toegang biedt;
  • minder fouten bij de interpretatie van de behandelvoortgang, die voor uw cliënten essentieel is in de behandelrelatie.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt