SBG, LBZ, ZiZo, DIS en andere organisaties vragen u diverse vormen van informatie aan te leveren. Van behandeleffectgegevens en key performance indicatoren tot volledige datasets. Deze informatie is veelal onderhevig aan verandering, qua inhoud, structuur of definitie. Normaal gesproken moet u daardoor regelmatig aanpassingen doen in uw ZIS/EPD.


Met NEXUS / EDA is dit ongemak verleden tijd. U maakt zelf vanuit het EPD extractiedefinities en mappings aan om gegevensaanleveringen samen te stellen die voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende organisatie. Dit maakt het gemakkelijk afspraken over informatiedeling te maken, deze te onderhouden en uit te voeren. Uitbreidingen op bestaande aanleverdefinities voert u zelf door, waarmee u wijzigingen in de gegevensset zelf beheert. De gegenereerde gegevenssets kunt u ook gebruiken binnen uw eigen datawarehouse of BI-omgeving.


U kunt het genereren van de benodigde gegevenssets automatiseren, waardoor het aantal handmatige handelingen afneemt. De controle op het volledige proces heeft u in eigen handen. Met NEXUS / EDA heeft u meer flexibiliteit en vergroot u uw zelfstandigheid. U anticipeert op informatievragen zonder afhankelijk te zijn van een aanpassing in uw systeem.

 

Uw voordelen
• lagere IT-kosten voor ontwikkeling en onderhoud van de standaardsoftware;
• eenvoudig en flexibel beheer van nieuwe en bestaande gegevensaanleveringen;
• minder afhankelijk van uw softwareleverancier in het voldoen aan aanleverspecificaties;
• snel inspelen op nieuwe en veranderende informatiebehoefte;
• de module is te integreren binnen uw EPD om aan uw analytische én operationele behoefte te voldoen.

 

Downloads

SBG (Stichting Benchmark GGZ) wil van alle zorgaanbieders in de GGZ-markt een hoeveelheid data aangeleverd krijgen om de geleverde zorg te kunnen meten en te kunnen vergelijken tussen de verschillende zorgaanbieders. Hiervoor is door SBG een aparte aanlevering in het leven geroepen genaamd SBG MDS. Meer informatie over SBG is te vinden op http://www.sbggz.nl/.

 

De aanlevering bestaat uit twee soorten data: ZIS/EPD-data en ROM-data. De meeste instellingen meten door middel van ROM (Routine Outcome Measurement) het behandeleffect bij cliënten. Om het mogelijk te maken de ROM-data te koppelen aan de ZIS/EPD-data en om deze data in het juiste formaat aan te leveren aan SBG, is er nieuwe functionaliteit toegevoegd. Hierbij is ervan uitgegaan dat de ROM-lijsten van de ROM-leverancier worden ontvangen via de HL7-ORU koppeling, zodat de ROM-metingen in de uitslagen tabellen van het NEXUS / EPD terecht komen.

 

De ROM-lijsten die door de externe partijen gebruikt worden en de lijsten die SBG hanteert komen helaas niet altijd in zijn geheel overeen. Om de ROM-lijsten van de ROM-leverancier aan te laten sluiten op de gewenste lijsten van SBG is er een mapping tool ontwikkeld. 

 

Uw voordelen:

 • flexibele oplossing voor het aansluiten op third party applicaties;
 • lage beheers- en onderhoudskosten;
 • direct aanpassingen doorvoeren in definitiesets;
 • procesmatige ondersteuning van aanlevering.

 

Downloads

In het kader van de Jeugdwet, zijn jeugdhulp zorgaanbieders verplicht 2 x per jaar aan de gemeente een bestand aan te leveren ten behoeve van Beleidsinformatie Jeugd.

Deze gegevens worden door het CBS beheerd en verwerkt. De resultaten daarvan worden beschikbaar gesteld op CBS Statline en zal daar informatie geven over de hoeveelheid jeugdhulp per te definieren eenheid.

 

NEXUS / EDA-CBS is de standaardoplossing van NEXUS, waarmee iedere organisatie die Jeugdhulp of Jeugd GGZ-zorg levert in staat wordt gesteld de CBS-gegevensset voor Jeugdhulpaanbieders aan te leveren.

 

De oplossing is niet geschikt voor gecertificeerde instellingen die jeugdzorg en jeugdstrafrecht zorg levert. Hiervoor is een specifieke CBS-aanleverdefinitie, die niet door NEXUS wordt geleverd.

 

Uw voordelen:

 • snelle standaardaanlevering van CBS-beleidsinformatie in XML-format, daardoor ook eenvoudig te visualiseren in een webpagina;
 • inzicht in eigen regio informatie direct beschikbaar;
 • ondersteuning van de logistiek van aanleveringen d.m.v. statusbeheer;
 • snel aanpasbaar met minimale doorlooptijd;
 • generieke datastructuur die eenvoudig uitwisselbaar is.

Downloads

De in- en uitvoering van het zelfonderzoek voor zorgaanbieders (cGGZ) heeft geleid tot een hoge werkdruk om de verwachte informatie tijdig, correct en in het gewenste formaat aan te leveren. Het ontbreken van een correcte eenduidige definiëring van de controles en daarmee de vertaalslag naar het eigen ZIS/EPD, liggen hieraan ten grondslag.

 

Met het NEXUS / EXTENDED PRODUCT cGGZ Controles bieden we een oplossing aan waarmee álle cGGZ controles kunnen worden uitgevoerd. Om de controles uit te voeren wordt een subset van DBC’s en behandeltrajecten aangemaakt. Werken met een subset vereenvoudigt het bepalen van een peildatum die voor de aanlevering van de resultaten nodig is. Voor frequent gebruik kan deze subset dagelijks ververst worden.

 

De geboden oplossing biedt:

 • een overzicht van alle controles en het soort en het aantal fouten;
 • per controle een overzicht van de fouten en bij welke cliënten de fout voorkomt;
 • de mogelijkheid om vanuit de controle direct door te klikken naar een cliëntdossier;
 • een exportmogelijkheid waarmee met één druk op de knop een controle geëxporteerd kan worden naar een bestand. Dit bestand kan vervolgens gebruikt worden voor het vullen van het controlebestand ten behoeve van de aanlevering per zorgverzekeraar.

 

Uw voordelen:

 • alle controles in een desktop en met een klik beschikbaar;
 • altijd actuele gegevens: geen dag of week wachten;
 • direct inzicht en mogelijkheid tot inzoomen op het cliëntdossier;
 • informatie extraheren binnen de applicatie: informatiebeveiliging en privacybescherming zijn geregeld;

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt