NEXUS / NEXT GENERATION

Navigeer direct naar het juiste werkproces en combineer de informatie die ú nodig hebt.

Voor, bij en met de client!

Ketenzorg, zelfregie en een EPD voor onderweg.

NEXUS / MOBILE

Ultieme mobiliteit; e-health & apps. Mobiele oplossingen voor elk proces.

NEXUS / ZORGLOGISTIEK

Geïntegreerde dossiervoering die de administratieve last minimaliseert.

NEXUS / FACTURERING

Multifinanciering en -verantwoording met flexibele beslisregels en productafleiding.

NEXUS / ETL

Zelf extractie definities en de mapping voor gegevens-aanleveringen maken.

NEXUS / INTEGRATIE

Concrete integratie binnen de volledige keten.

NEXUS / EXTENDED PRODUCTS

NEXUS-producten waarvan de oorsprong bij de klant ligt.

NEXUS / CLIENT ONLINE

Directe informatie voor cliëntgerichte zorg met regie bij cliënt en wijkteams.

Kontakt