De afgelopen jaren is er veel verandert in de zorg en de komende jaren zal het ook niet stilstaan. Om deze veranderingen zo goed mogelijk te ondersteunen speelt ICT een grote rol. Een optimale ondersteuning van het zorgproces, de zorgregistratie, de facturatie en het voorzien in management- en stuurinformatie. Het juiste samenspel tussen zorg en ICT brengt veel uitdagingen met zich mee.

 

Consultancy van NEXUS richt zich op het leveren van hoge kwaliteit van advies voor onze klanten. Samen met u worden kwaliteits- en procesverbeteringen gerealiseerd en wordt daarmee de hoogst mogelijke ondersteuning van de NEXUS suite op uw zorgproces nagestreefd.

 

Onze consultants zijn veelal afkomstig uit de zorg en hebben jaren lange ervaring met het zorgproces en de EPD- en EVD-ondersteuning. Daardoor weten wij heel goed wat er speelt en voor welke taak u staat. Als NEXUS-consultant adviseren we klanten bij problemen, verbetertrajecten en veranderprocessen of ondersteunen we bij het dagelijks beheer. Onze consultants hebben de expertise over het hele spectrum binnen zorg en ICT van het elektronisch patientendossier, elektronisch verpleegkundig sossier, basisregistratie, facturatie, zorglogistiek tot koppelingen met deelsystemen.

 

Ondersteuning van NEXUS-consultancy verhoogt kwaliteit van zorg en zorgregistratie en verlaagt kosten.

Downloads

Procesconsultant

Begeleidt veranderprocessen in samenhang met onze producten. De consultants zijn zelf afkomstig uit het werkveld en kennen daarom veel processen uit de markt. Ze kunnen de vertaalslag maken vanuit de business naar IT en vice versa. Dit geldt zowel voor de ziekenhuismarkt (EPD/EVD) als de GGZ-markt (EPD).

 

Applicatieconsultant
Zijn bekend met wet- en regelgeving, kunnen onze producten configureren, zijn bekend met datamodellen, tabellen en dergelijke. Ze bouwen het EPD/EVD met behulp van eforms en factsheets en leveren daarmee een stuk maatwerk aan de klant. Dat kan in projecten, regulier support of extended product-consultancy.

 

Technisch consultant
Onze database administrators, integratieconsultants en middleware consultants adviseren de klant over technische infrastructuur in relatie tot onze producten. Ze kunnen ondersteunen bij performance vraagstukken en vraagstukken rondom koppelingen en leveren regulier support en 7x24 diensten. 

 

Meer informatie kunt u vinden in de brochures NEXUS / DIENSTEN - ADVANCED SERVICES en NEXUS / DIENSTEN - SUPPORT.

'Als consultant van NEXUS Nederland kom ik bij diverse GGZ-, RIBW-, en FPC- organisaties. Daar stap ik steevast een bijzondere en uitdagende wereld binnen, een wereld die vraagt om optimalisatie en ordening van de diverse zorgprocessen. Samen met de opdrachtgevers zet ik me in om systemen te bouwen met een hoog gebruikersgemak. Juist bij NEXUS heb ik de ruimte om mijn specialistische kennis in te zetten en gericht advies te geven bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van deze IT-oplossingen.'

Niek Emmen, consultant NEXUS Nederland B.V.

Downloads

Meer informatie volgt.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt