Als zorgorganisatie staat u voortdurend voor (nieuwe) ICT-uitdagingen. Blijft mijn EPD in de lucht? Is de software up-to-date? NEXUS kan u deze zorg uit handen nemen en u hierin ondersteunen op basis van concrete afspraken en de Service Level Agreements (SLA). Van onderhoud tot beheer; wij zorgen ervoor dat u geen omkijken heeft naar uw NEXUS-applicaties. Zodat uw organisatie zich bezig kan houden met zorg.

 

Technisch applicatiebeheer in het kort:

 

 • bewaken ICT-infrastructuur 24/7;
 • end user experience (EUX) performance-validatie;
 • license compliance;
 • bewaken van communicatie (HL, ADT etc.);
 • database monitoring;
 • coördinatie en sturing op maatregelen;
 • documenteren van voorgevallen verstoringen;
 • escalatiemanagement;
 • SLA-bewaking.

Met ons softwaremanagement zorgen wij ervoor dat u altijd bij bent met de laatste versie van de NEXUS-software en de onderliggende Oracle-software. Onze technische consultants installeren in overleg met de gewenste versie van de software in de gewenste omgeving van uw organisatie. Na afloop van de installatie ontvangt u een ingevulde checklist en installatieverslag van de werkzaamheden. Zo zorgen wij ervoor dat u bijblijft en weet u wat de jaarlijkse kosten zijn zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

In de zorg wordt van steeds meer primaire systemen een 24x7 beschikbaarheid en een goede performance verwacht. Het niet-beschikbaar zijn van applicaties en performanceproblemen zorgen voor hoge exploitatiekosten van de ICT-infrastructuur en een verminderde gebruikerservaring. Met NEXUS monitoring & control bewaken wij de bron van alle gegevens (database). Door middel van monitoring detecteren en signaleren wij afwijkingen en/of kritische omstandigheden in de database infrastructuur. De signalen worden tijdig opgevolgd om verstoringen te voorkomen. Daarnaast plegen wij proactief onderhoud om verstoring te voorkomen en een zo hoog mogelijke uptime te garanderen.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de performance bij de eindgebruiker. Om inzicht te krijgen in de performance van de (beleving) eindgebruiker volstaat men niet met het meten van de (losse) infrastructuur. Daarvoor is het juist belangrijk om de ervaring van de eindgebruiker te meten. Met NEXUS ‘end user experience performance’-validatie worden een aantal essentiële en vaak voorkomende gebruikersacties worden vastgelegd in ‘klikpaden’. Deze ‘klikpaden’ worden continu uitgevoerd en de performance van de acties van de klikpaden worden zichtbaar in de monitoring. Hiermee hebt u altijd inzicht in hoe uw gebruikers de performance van het systeem ervaren. Ook is de bewaking van afspraken over reactietijden van het systeem mogelijk.

Het NEXUS / NOC bewaakt de NEXUS / EPD-applicatieketen, inclusief onderliggende ICT infrastructuur. Daarnaast kan het NEXUS / NOC ook de, met het NEXUS / EPD, geïntegreerde applicaties bewaken. Het NOC bewaakt uw systemen 24 uur per dag, 7 dagen per week. NEXUS reageert op basis van de individuele afgesproken service levels en vooraf overeengekomen escalatieplannen. Problemen worden realtime, gedetecteerd, voorspeld en behandeld. In geval van een dreigende storing in uw ICT-infrastructuur kan er snel gereageerd worden en kan er waardevolle tijd bespaard worden in de organisatie die gepaard gaat met downtime. Dat scheelt u een hoop zorgen en kostbare resources en nemen wij deze zorgen uit handen.


Over alle verstoringen, meldingen en genomen maatregelen ontvangt u een uitgebreid schriftelijke rapportage, die nuttig kan zijn voor de evaluatie met uw ICT-medewerkers. We spreken vooraf met u af hoe er gereageerd moet bij verstoringen en hoe deze gerapporteerd moeten worden naar de organisatie. Doordat het NEXUS / NOC alle gemeten waarden langdurig vastlegt, hebt u een historisch inzicht in het performen van uw infrastructuur en in de voorgekomen verstoringen.

De zorgwereld is dynamisch en verandert snel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologieën en functionaliteiten, maar ook aan wet- en regelgeving. De NEXUS-software die de zorg en logistiek ondersteunt speelt hierop in en verandert mee in hetzelfde tempo. Daarnaast zien we dat de zorg steeds verder digitaliseert, waardoor de functionaliteit en de groep eindgebruikers met verschillende disciplines groeien. Een gevolg van deze continue veranderingen en groei, is dat de beheerlasten en kosten toenemen en behoefte aan (specifieke) kennis en expertise toeneemt. NEXUS heeft een antwoord op dit vraagstuk en kan het functioneel beheer op verschillende niveaus overnemen. Onze consultants, veelal afkomstig uit de zorg, hebben zicht in uw zorgprocessen en het gebruik van de bijbehorende zorgapplicaties. Bovendien hebben we de flexibiliteit en mankracht om u altijd de ondersteuning te bieden die u nodig heeft.


Extended services - ZIS
Het ziekenhuisinformatiesysteem van NEXUS biedt een volledig pakket rondom logistiek, registratie en facturatie van de zorg binnen het ziekenhuis. Het goed functioneren van het ZIS is essentieel voor het ondersteunen en administratief afhandelen van uw zorgproces. Daarom is het belangrijk hiervoor een goede beheerorganisatie in te richten. Met de extended services voor het ZIS van NEXUS krijgt u deskundige ondersteuning op maat bij beheer van uw applicatie, waardoor uw beheerlasten omlaag gaan en de kwaliteit van de inrichting gewaarborgd blijft. Bovendien is uw ZIS bij met de laatste ontwikkelingen.


Extended services - EPD
Een van de belangrijkste onderdelen van uw NEXUS-applicatie is elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze oplossing van NEXUS biedt voor alle specialismen directe ondersteuning in de uitvoering van het poliklinische en klinische proces. Het bestaat onder andere uit een basisdossier en een voor ieder specialisme afzonderlijk specialistisch dossier dat op maat is geïmplementeerd. Het goed functioneren van het EPD is essentieel voor het ondersteunen van uw zorgproces. En een goed ingerichte beheerorganisatie is hiervoor randvoorwaardelijk. Met de extended services voor het EPD van NEXUS krijgt u deskundige ondersteuning op maat bij beheer van uw EPD, waardoor uw beheerlasten omlaag gaan en de kwaliteit van de inrichting gewaarborgd blijft. Bovendien is uw EPD bij met de laatste ontwikkelingen.

Beide FAB-diensten zijn beschikbaar in vier levels:


Brons - gebruikersondersteuning
Dit level biedt voordelen bij een zelfstandige beheerorganisatie, waar behoefte is aan incidentele ondersteuning.

 

Zilver - gebruik- en kwaliteitsbeheer
Dit level biedt voordelen bij een zelfstandige beheerorganisatie waar behoefte is aan monitoring en advies. Bijvoorbeeld wanneer al langere tijd geen kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd op bestaande en nieuwe functionaliteiten.

 

Goud - functionaliteit- en wijzigingenbeheer
Dit level biedt voordelen bij een beheerorganisatie waar behoefte is aan extra kennis en capaciteit op beheer van het EPD. Bijvoorbeeld bij verloop en/of verlof van personeel binnen de beheerorganisatie.

 

Platina - helpdesk
Dit level van ondersteuning is bedoeld voor een organisatie waarbij het gehele beheer van de NEXUS-applicaties wordt uitbesteed aan NEXUS.

 

Een flexibele en betrouwbare infrastructuur is van essentieel belang voor een zorgorganisatie. IT-managers staan voor de uitdaging te zorgen voor maximale beschikbaarheid en beveiliging met behoud van een probleemloze werking. Onze ‘managed infrastructure services’ omvatten een volledig oplossing, variërend van leveren van hardware- en gegevensdiensten (zowel inhouse als binnen een datacenter) tot en met cloudoplossingen. Onze experts ontfermen zich over uw systeem door middel van uitgebreide controles en (proactief) onderhoud. Zodoende zorgen wij ervoor dat uw continuïteit en beschikbaarheid gewaarborgd blijft en kun u zich concentreren op de zorg.


Hardware- en gegevensdiensten
NEXUS verzorgt uw hardware- en gegevensdiensten op uw locatie of in een professioneel datacenter. Dankzij de hoogste standaarden voor gegevensbescherming en een uitstekende betrouwbaarheid is de zorg voor uw hardware in goede handen. Wij ontfermen ons ook over uw gegevens. Langdurige archivering van documenten en beelden kan verplaatst worden naar het datacenter van NEXUS.

 

 • housing/hosting van hardware
 • langdurige archivering van documenten

NEXUS regelt de installatie, de exploitatie en het beheer van het complete systeem. Hierdoor kunt u zich op uw kernactiviteiten richten en zo kosten besparen. Met NEXUS / CLOUD worden de systemen ingericht die vereist zijn voor het gebruik van de NEXUS-softwareoplossing. Hiertoe behoren de hardware, de NEXUS-software en externe systemen. NEXUS waarborgt via servicelevels (SLA’s) de beschikbaarheid en snelheid van alle hard- en software in uw organisatie.

Uw voordelen van NEXUS / DIENSTEN - ADVANCED SERVICES op een rij:

 

 • toegenomen efficiëntie, kwaliteit en rentabiliteit van uw complete IT-organisatie;
 • transparantie en verlaging van IT-kosten;
 • maximale stabiliteit en beschikbaarheid van IT-systemen, waaronder geautomatiseerde monitoring;
 • systematische analyse met focus op uw bedrijfsprocessen;
 • uniform oplossingsconcept, IT-diensten door één leverancier;
 • optimale applicatie beschikbaarheid, het voorkomen van downtime, bewaken performance;
 • altijd de juiste expertise in huis;
 • de laatste technologieën en functionaliteiten;
 • transparante beheerkosten (total cost of ownership);
 • gekwalificeerde NEXUS-experts;
 • flexibele service- en ondersteuningscontracten;
 • gedefinieerde responstijden en SLA-afspraken;
 • registratie op order (wet- en regelgeving)
 • voorkomen van dataherstel;
 • focus op zorg in plaats van ICT.

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt