Met de NEXUS / OBSTETRIE-suite heeft u de beschikking over een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en veilig verloskundig informatiesysteem, dat speciaal is afgestemd op de behoeften van een verloskundige afdeling. Het pakket kan flexibel worden aangepast aan alle individuele eisen.

 

De functionele bouwstenen van de suite kunnen geheel naar uw behoeften worden geparametriseerd en geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur van uw ziekenhuis. U heeft op elk gewenst moment, ook in de verloskamer, toegang tot de meest actuele onderzoeksgegevens en u kunt met minimale inspanning de noodzakelijke organisatorische hulpmiddelen oproepen.

 

De NEXUS / OBSTETRIE-suite maakt gebruik van een geïntegreerde database. Daardoor zijn eenmaal gedocumenteerde gegevens in elk stadium van de zwangerschap en tijdens de bevalling beschikbaar in uw EPD. Constante uitwisseling van ervaring met onze gebruikers en voortdurende ontwikkeling hebben gezorgd voor een gebruikersvriendelijke interface, die de verloskundige werkzaamheden sterk ondersteunt en perfect aansluit op het verloskundig proces.

 

NEXUS / OBSTETRIE stelt u in staat om functionele en afdeling-overlappende rapporten en statistieken geheel naar wens samen te stellen. Alle vereiste kwalitatieve veiligheidsmaatregelen worden ondersteund.

Uitgebreid pakket voor prenatale diagnostiek: “gegevens worden informatie”.

 

NEXUS / OBSTETRIE maakt een gedetailleerde diagnose ten aanzien van zwangerschap en afwijkingen mogelijk. Het pakket, dat continu wordt geüpdatet
aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, ondersteunt de meest actuele methoden van patiëntenzorg.

 

Ook de voorgeschreven controles en gedifferentieerde onderzoeksresultaten kunnen met het verloskundig informatiesysteem worden gedocumenteerd. Hoe ver de relevante documentatiebehoefte gaat, bepaalt u zelf.

 

Met het vastleggen van de anamnese en interventies tijdens de zwangerschap helpt NEXUS / OBSTETRIE u het verloop van de zwangerschap te documenteren. Het is altijd mogelijk om ook de gegevens van een eerder onderzoek of een eerdere ingreep tijdens dezelfde zwangerschap te bekijken.

 

Betrouwbare, innovatieve en veilige CTG-bewaking: 'een echte verlichting van het werk'.

 

Een stabiele en schaalbare oplossing, eenvoudige bediening, een overzichtelijke en eenduidige weergave van de informatie en de volledige integratie in de verloskundige documentatie zijn basisvereisten voor een modern CTG-bewakingssysteem.

 

Al deze vereisten zijn in het basissysteem van NEXUS / OBSTETRIE opgenomen. Verschillende opties maken bijvoorbeeld het grafisch verloop van de maternale parameters en de ondersteuning van innovatieve CTG-analysemethodes mogelijk. Daarnaast behoort het integreren van CTG-archivering in het elektronisch patiëntendossier tot de mogelijkheden.


Een onmisbare veiligheidsfactor in de moderne verloskunde.

 

Meer informatie vindt u in de brochure NEXUS / OBSTETRIE.

NEXUS / OBSTETRIE ondersteunt u tijdens het gehele verloop van de zwangerschap en garandeert u op deze manier dat onderzoeksgegevens zo efficiënt mogelijk verzameld worden. Afbeeldingen en meetgegevens worden overgenomen vanuit echografische apparaten en aan de patiëntgegevens toegevoegd en vervolgens centraal opgeslagen.

 

De echografische functies zijn voorzien van duidelijk gestructureerde schermapplicaties voor indicaties, anamnese, echografie van de organen en voor de grafische weergave van onderzoeksresultaten. De gebruiker wordt optimaal ondersteund bij het vastleggen van relevante diagnoses en therapieën. Het intuïtief en gestructureerd verzamelen van onderzoeks-gegevens met behulp van een interactieve tabel maakt het gebruik van NEXUS / OBSTETRIE eenvoudig en efficiënt voor u als gebruiker. Eenmaal vastgelegde onderzoeksresultaten worden in slimme overzichten weergegeven en dragen zo bij aan een optimale behandeling van de patiënt.

 

Met de moderne hulpmiddelen voor het schrijven van rapporten creëert u automatisch professionele documenten. Met MS Word®-Export kunt u individuele aanpassingen doorvoeren. De mogelijkheid om biometrische gegevens over te nemen uit uw echografisch apparaat biedt enorme voordelen wat betreft efficiëntie.

 

De gegevens van het zwangerschapsverloop in de vorm van een partogram is een belangrijk onderdeel van de bevalling. Het belang van het partogram is te vergelijken met dat van een chirurgisch rapport en bevat alle belangrijke informatie zoals onderzoeksresultaten, behandelaars, procedures, observaties en overleggegevens. Hierdoor hebben alle betrokkenen steeds de beschikking over de meest actuele, overzichtelijke informatie over het verloop en de stand van zaken van de zwangerschap.

 

Het partogram binnen NEXUS / OBSTETRIE voldoet aan de meest actuele eisen. Door middel van een groot aantal instellingen waaronder de vrije definitie van symbolen en resultaten, zoals het breken van de vliezen, PDA, MBU en bevalling, is de partogramfunctie bijna onbegrensd aan te passen in de grafische weergave.


Op basis van de ontsluiting van de baarmoedermond worden de WHO-interventielijnen bepaald. De toediening van geneesmiddelen en infusen kunnen in het partogram worden opgenomen. Ook de directe toegang tot de CTG-bewaking vanuit het partogram is mogelijk. Vitale gegevens over de moeder, aangesloten aan geschikte CTG-apparaten, kunnen online worden geraadpleegd en grafisch weergegeven. Met het partogram bent u volledige gedocumenteerd over alle ingevoerde gegevens, incl. de historische gegevens. Door de gestandaardiseerde vorm, kunnen de gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

De voordelen voor u op een rij:

 

Overkoepelende functionaliteiten

 • automatische medische rapportage
 • diverse evaluatiemogelijkheden
 • eenvormige gebruikersinterface
 • aan te sluiten op het EPD
 • uitwisseling van relevante gegevens
 • gezamenlijk datamodel

 

Prenatale zorg

 • directe toegang tot individuele onderzoeken
 • instellen van de zwangerschapsanamnese
 • naleven van de richtlijnen
 • documentatie van ingrepen en procedures
 • aanlevering PRN
 • aanlevering PWD

 

CTG-bewaking

 • weergave van de hartslag van de foetus in diagnostische kwaliteit
 • online overdracht van maternale parameters uit CTG-apparatuur
 • diverse CTG-interpretatie-algoritmen beschikbaar

 

Echografische documentatie

 • geïntegreerde trisomie-21 en T13-/T18-risicoberekening
 • uitgebreide verzameling normcurven beschikbaar

 

Partogram

 • grafische invoer van ligging kind en positie van het hoofdje
 • weergave van de medicijntoediening, infuus, vitale functies, notities en andere vrij-definieerbare bevindingen op de tijd-as
 • hoge flexibiliteit door maximale configuratiemogelijkheden

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt